پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (common law)

١ رأی
٣ پاسخ
١٣٢ بازدید

اصطلاح   "common law"  به چه معناست ؟ شامل چه چیز هایی میشه؟

٣ هفته پیش
×
٧٤
×
١٩