پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (availability heuristic)

٣ رأی
تیک ٨ پاسخ
٢٣٧ بازدید
١٦,٠٠٠
تومان
٠ رأی
٠ پاسخ
٢٤ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

خطای دسترس پذیری چیست؟ و چطور میتونیم دچارش نشیم ؟

١ ماه پیش