پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (Zavira)

١ رأی
٢ پاسخ
٢٩٩ بازدید

اسم کسب وکاراینترنتیه که بندعینک درست میکنه ،، وکنجکاوم بدونم ،، به چه زبانیه ؟؟؟ معنیش چی میشه ؟؟؟ متضادش چی میشه ؟؟؟

٢ ماه پیش
×
١٧٧