پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (گرامر)

١ رأی
١ پاسخ
٢٠ بازدید

چه زمانی was wearing(فرم استمراری) و چه زمانی wore(گذشته ساده) استفاده میکنیم؟ و اینکه نقش قیدزمان گذشته در جمله در به کار گیری هر یک از این ساختارها  الزامی ایجاد میکنه؟

١٤ ساعت پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٦ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
١٣ بازدید
١ رأی
٢ پاسخ
٣٣ بازدید

چرا   به جای gone  در جمله از been  استفاده شده؟

٣ روز پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٢٢ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
١ پاسخ
٤١ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
١٥ بازدید
چند گزینه‌ای

People used to think the cinema would be ....... by television but it never happened because people still go to the pictures.

٣ روز پیش
١ رأی
١ پاسخ
٣٦ بازدید
چند گزینه‌ای

همیشه بعد از این دو کلمه کلمات جمع میان یا مفرد هم میشه بعدشم بیاد

٣ روز پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
١٩ بازدید

I married a Greek man whose family never accepted me نمیشد جمله زیر رو گفت: I married a Greek man Who his family never accepted me

٤ روز پیش