پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (کارگردانی)

٠ رأی
٢ پاسخ
٦٠ بازدید

سلام و درود . نام اولین فیلم جنگی سینمای ایران  چیه ؟ و کارگردانش کی بود ؟

٥ روز پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٥ بازدید
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٢٢٨ بازدید
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٤١ بازدید
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٢٠ بازدید
١ رأی
٠ پاسخ
٥٠ بازدید
٢ رأی
تیک ٤ پاسخ
١٥٧ بازدید