پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (واژگان)

٣ رأی
١ پاسخ
٧٣ بازدید

 انحصار طلبی بانحصار جویی معنیش یکیه یا نه اگه معنیش یکی نیست  انحصار جویی یعنی چی 

٢ هفته پیش
٢ رأی
١٣ پاسخ
٣٠٤ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
١ پاسخ
٣٨ بازدید

معنی " مناعت" در جمله ی: مثال: همت والا و مناعت طبع اهالی این شهر ستودنی است!  

٤ هفته پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٨٣ بازدید

 بنظر شما معادل ( همزمان گر یا همزمان کن ) میتونه معادل خوبی برای multitasker باشه ؟

١ ماه پیش
١ رأی
٣ پاسخ
٧٤ بازدید
٢ رأی
٢ پاسخ
٥٨ بازدید

این کلمه رو توی یک اثر گانگستری دیدم معنیش چیه؟ 

٢ ماه پیش
٣ رأی
٤ پاسخ
١٢٣ بازدید
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٧٤ بازدید
٢ رأی
تیک ٣ پاسخ
١٧٢ بازدید