پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (میکروبیولوژی)

١ رأی
١ پاسخ
٢١٢ بازدید

چند مورد از تفاوت های دیواره سلولی با اسکلت سلولی در مقایسه باهم بهم میگین

٧ ماه پیش