پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (قانون اساسی)

٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٧٣ بازدید

کدام  اقلیتهاي دینی رو  قانون اساسی به رسمیت شناخته؟

٢ ماه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٥١ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
١ پاسخ
٨١ بازدید

چگونه رفع اختلافات میان ایالات انجام می‌شود؟  و چه نقشی برای دولت فدرال در این فرآیند تعیین شده است؟

٣ ماه پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٨٥ بازدید

مقام بازنگری قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی  کیست؟

٥ ماه پیش
٣ رأی
٣ پاسخ
١٥٨ بازدید

قانون اساسی ایران  به چه روشی وضع و تصویب رسید؟

٥ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٢١ بازدید

طبق قانون اساسی اموال عمومی که از قاصبین مسترد می شود  , در اختیار چه کسی قرار می گیرد و چگونه صرف می شود ؟

٥ ماه پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٤١٦ بازدید
چند گزینه‌ای

اعتبار نامه منتخبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی را کدام مقام صادر می کند ؟

٥ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٩٠٤ بازدید

شرط اجتهاد  برای چه مقامات در حکومت جمهوری اسلامی  زیر الزامی است ؟

٥ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
٢٤١ بازدید
چند گزینه‌ای

  رسیدگی به اتهام رییس جمهور در مورد جرایم عادی در کجا بررسی می شود ؟

٥ ماه پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٨١ بازدید

آزادی اصلحه  در آمریکا  متمم دوم این قانون اساسیه   دلایل  اضافه شدن این قانون چی بوده ؟

٦ ماه پیش