پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (قانون اساسی)

٢ رأی
تیک ٨ پاسخ
٤٨٠ بازدید
١٦,٠٠٠
تومان

سلام دوستان  آیا قانون خاصی در این باره وجود داره ؟ اگر در انتخابات رییس مجلس رای بیاره و بشه رییس جمهور ،تکلیف ریاست مجلس چیه ؟

١ هفته پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٤١ بازدید
چند گزینه‌ای

 نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامی و ریاست جمهوری  به ترتیب بر عهده چه مرجعی است ؟

٢ هفته پیش
٣ رأی
تیک ٣ پاسخ
٢٤٠ بازدید

در صورت عدم توانایی رئیس جمهور برای تصدی سمت کی مسولیت بر عهده میگیره ؟

٣ هفته پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٥١ بازدید

قانون اساسی برای رفع تبعیض بین مناطق کشور دولت را به چه کارهایی مکلف کرده است؟

٣ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٤٠ بازدید
چند گزینه‌ای

 در جریان نهضت مشروطیت ، متمم قانون اساسی به تأیید کدام شخصیت عهد قاجار رسید؟

٤ هفته پیش
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٣٦ بازدید
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٦٢ بازدید

کدام  اقلیتهاي دینی رو  قانون اساسی به رسمیت شناخته؟

٤ هفته پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٣٨ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
٠ پاسخ
٦٠ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال نقره
برنز
دریافت کنید.

چگونه رفع اختلافات میان ایالات انجام می‌شود؟  و چه نقشی برای دولت فدرال در این فرآیند تعیین شده است؟

٢ ماه پیش
١