پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (فسیل)

٢ رأی
٠ پاسخ
٢٢ بازدید
چند گزینه‌ای

 برای سال یابی فسیل های انسانی ، از کدامیک ازروش های سال یابی استفاده می شود؟

٣ هفته پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٥٣ بازدید