پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (ضرب المثل)

٣ رأی
٣ پاسخ
٢٠ بازدید

سلام و درود  مفهوم جمله ی  وقتی نباشه دریا به قطره اکتفا کن  چیه ؟ضرب المثل معادلی براش میشناسید ؟

٢١ ساعت پیش
٣ رأی
١ پاسخ
٢٠ بازدید

ضرب المثل دیگری داریم که هم معنای ضرب المثل  میهمان شام خورده تاج سرصاحب خانه است  باشه ؟

٢١ ساعت پیش
١ رأی
١ پاسخ
١٩ بازدید
١ رأی
٣ پاسخ
٢١ بازدید
١ رأی
٠ پاسخ
٩ بازدید

سلام کسی داستان ضرب المثل  "کپه مرگتو بذار"  میدونه ؟ ریشه این ضرب المثل از  کجاست ؟

٤ روز پیش
٢ رأی
١ پاسخ
١٣ بازدید
٢ رأی
٦ پاسخ
٧٣ بازدید
٣ رأی
٢ پاسخ
١١١ بازدید
٣ رأی
٣ پاسخ
١١٦ بازدید

کسی داستان ضرب المثل  "هفت خط" رو میدونه ؟

١ هفته پیش
٣ رأی
٠ پاسخ
٤٦ بازدید
٢ رأی
٢ پاسخ
٢٤ بازدید
١ رأی
٣ پاسخ
٧١ بازدید
٢ رأی
١ پاسخ
٣١ بازدید

ضرب المثل آلمانی  کسی که یک در طلایی می سازد باید روزانه یک میخ به آن اضافه کند ضرب المثل  معادل فارسی داره؟  

٢ هفته پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٤١ بازدید
١ رأی
٢ پاسخ
٨٢ بازدید
١ رأی
٢ پاسخ
٥٠ بازدید
٢ رأی
٠ پاسخ
٢٦ بازدید
٢ رأی
٣ پاسخ
٦٣ بازدید
٢ رأی
١ پاسخ
٣٤ بازدید
٣ رأی
١ پاسخ
٣٨ بازدید
٢ رأی
٢ پاسخ
٦٣ بازدید

ضرب المثل عامیانه ی : نه مالی داریم که دزد بدزده ، نه ایمانی داریم که شیطان ببرد کنایه از چیه ؟

٣ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٤٠ بازدید
١ رأی
٣ پاسخ
٥١ بازدید
٢ رأی
٤ پاسخ
٥٦ بازدید