پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (شهریار)

٠ رأی
تیک ٣ پاسخ
٥٦ بازدید

منظور شهریار از  "سروری شدم"  تو بیت  "سروی شدم به دولت آزادگی که سر  با کس فرو نیاورد این طبع سرکشم"  چیه ؟

٢ هفته پیش