پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (سرگرمی)

١ رأی
١ پاسخ
٣٣ بازدید

مردی سگ خود را از آن طرف رودخانه صدا می زند. سگ می تواند بدون استفاده از پل یا قایق از رودخانه عبور کند و خیس نشود. چطور امکان دارد؟

٢ هفته پیش