پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (زمین شناسی)

١ رأی
١ پاسخ
٢٦ بازدید
٢ رأی
٠ پاسخ
٢١ بازدید
چند گزینه‌ای

 برای سال یابی فسیل های انسانی ، از کدامیک ازروش های سال یابی استفاده می شود؟

٣ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٣٨ بازدید

توضیح دهید که چگونه فرآیند سنگ‌زایی در لایه‌های زمین اتفاق می‌افتد.

٣ هفته پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٤٥ بازدید

 فرایندی که به وجود آمدن  ارتفاع‌های کوهستانی  منجر می‌شودچه نام دارد ؟

٣ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٤٤ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
٤٧ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
١ پاسخ
٣٥ بازدید
٢ رأی
٢ پاسخ
٤٦ بازدید
٢ رأی
٢ پاسخ
٣٧ بازدید

در کدوم زمان سنگ های کره زمین شروع به دگرگون شدن کردن ؟

٣ هفته پیش
٣ رأی
١ پاسخ
٤٧ بازدید

در کدام زمان اتشفشان  های فعال ، در زمین فراوانی بیشتری داشتن ؟

٤ هفته پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٢٨ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال نقره
برنز
دریافت کنید.

کنگلومرا جزو کدامیک از گروه­های سنگ­شناسی است؟ 1) آتشفشانی پرتابی 2) رسوبی شیمیائی 3) رسوبی آواری 4) دگرگونی

٢ ماه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٥٣ بازدید