پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (دیواره سلول)

١ رأی
١ پاسخ
٢٠٨ بازدید

چند مورد از تفاوت های دیواره سلولی با اسکلت سلولی در مقایسه باهم بهم میگین

٦ ماه پیش