پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (خدمت)

١ رأی
تیک ٣ پاسخ
٢١٣ بازدید

پدر من بیست و هشت ماه در جبهه بوده ، کسری خدمت  من  چن ماه میشه می‌شود؟ 

٣ هفته پیش