پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (تاریخ)

١ رأی
٠ پاسخ
١٣ بازدید
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
١٦ بازدید
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٠ بازدید
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
١٢ بازدید

بر اساس  قرارداد1915م.  روسیه وانگلستان چگونه ايران را بین خود تقسیم کردند ؟

٢ روز پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٧ بازدید

فرماندهان و سران  حکومت نازی  پس از جنگ جهاني دوم در كدام دادگاه محاكمه شدند؟

٢ روز پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
١٦ بازدید

 پس از شهادت " رئیس جمهور رجايي ونخست وزير باهنر"   مجلس چه کسی را به عنوان رییس دولت موقت مشخص کرد ؟

٣ روز پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٨٩ بازدید
١ رأی
٠ پاسخ
٦٧ بازدید
٠ رأی
٢ پاسخ
١٧٢ بازدید
٠ رأی
١ پاسخ
١٠٠ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
١٢٣ بازدید
١ رأی
٢ پاسخ
١٤٨ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
١٠٥ بازدید
١ رأی
٣ پاسخ
١٢٦ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
٦٥ بازدید
١ رأی
٠ پاسخ
٦٠ بازدید

در یک کتاب سفرنامه انگلیسی مربوط به ۲۰۰ سال پیش نام چند دماغه در خلیج فارس و دریای عمان آمده است که نام امروزی آن‌ها را نیافتم: Cape Fillam, Cape Muksa Bassadore, این  آخری  دماغه نیست

١ ماه پیش