پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (تاریخ ادبیات)

٠ رأی
١ پاسخ
١٢ بازدید
٠ رأی
تیک ٣ پاسخ
٤٦ بازدید

سلام یه جا این شعرو شنیدم ولی نمیدونم شاعرش کیه کسی میدونه ؟  "زندکی کردن من مردن تدریجی بود "  آنچهجان کند تنم، عمر حسابش کردم

١ هفته پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٣٣ بازدید
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٧٠ بازدید