پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (اپلیکیشن)

١ رأی
١ پاسخ
٥٧ بازدید

برای آشنایی با گویش های فارسی اپلیکیشن معرفی کنید؟ 

١٨٩
٣ هفته پیش
×
٦٣