پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (انگلیسی)

٠ رأی
تیک ٣ پاسخ
٢٧ بازدید

After dropping out of school at the age of 15, Soichiro went to Tokyo to become a mechanic.

٥ روز پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
١٩ بازدید

I married a Greek man whose family never accepted me نمیشد جمله زیر رو گفت: I married a Greek man Who his family never accepted me

٥ روز پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٧ بازدید
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
١٨ بازدید
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٣ بازدید
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
١٢ بازدید
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
١٢ بازدید

Did the red Ferrari pull up behind him? No, no, no, not behind him. The red Ferrari pulled up next to him.

٥ روز پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٨ بازدید

 I'm her brother میشه ساختار این جمله‌رو توضیح بدین؟

٥ روز پیش