پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (اصطلاح)

٠ رأی
٢ پاسخ
٦٤ بازدید
٠ رأی
١ پاسخ
١٦ بازدید
٢ رأی
٢ پاسخ
٣٠ بازدید
٢ رأی
١ پاسخ
٤١ بازدید
٣ رأی
٣ پاسخ
٢٧ بازدید

ترجمه ی روان برای اصطلاح  "Don't count your chickens before they hatch."

١ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٣٥ بازدید

ترکیب تمنای آینه به نظر ترکیب جدیدی است معنی یا معانی آن را می دانید ؟؟؟

١ هفته پیش
٢ رأی
تیک ٤ پاسخ
١٠١ بازدید

اصطلاح زیر به ترکی یعنی چی؟ bir taşla iki kuş vurdum

١ هفته پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٣٨ بازدید

مفهوم کلی  "work life balance"  در زبان و فرهنگ فارسی چیه ؟

٩٤٢
١ هفته پیش