پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (اصطلاح انگلیسی)

٠ رأی
تیک ٣ پاسخ
٢٨ بازدید

سلام .اصطلاح  " its time to "   چه جاهایی به کار میره و معنیش چیه ؟

٦ روز پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٣٦ بازدید

سلام.اصطلاح انگلیسی  "need finding"   به چه معناییه و تو چه موضوعاتی بیشتر استفاده میشه ؟

٦ روز پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
١٠٥ بازدید
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
٤٢ بازدید

اصطلاح کاربردی   " its in the red"  یعنی چی  و  کجا ها  به کار میره  ؟

١ هفته پیش
١ رأی
تیک ٤ پاسخ
٩٠ بازدید
٠ رأی
تیک ٣ پاسخ
٧١ بازدید
٠ رأی
تیک ٣ پاسخ
٧٦ بازدید
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٩٤ بازدید