پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (اشعار فارسی)

١ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٨ بازدید
٠ رأی
تیک ٣ پاسخ
٥٦ بازدید

منظور شهریار از  "سروری شدم"  تو بیت  "سروی شدم به دولت آزادگی که سر  با کس فرو نیاورد این طبع سرکشم"  چیه ؟

٢ هفته پیش
١ رأی
تیک ٤ پاسخ
٢٢٨ بازدید

سلام .دوستان در این شعر خیام "یک کوزه شراب تا بهم نوش کنیم /زان پیش که کوزه‌ها کنند از گل ما"  در این مصرع منظور از گل ما چیست ؟

٢ هفته پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٥٧ بازدید
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٧ بازدید

سلام و درود.شعر "با من که به چشم تو گرفتارم و محتاج حرفی بزن ای قلب مرا برده به تاراج"  از کیست؟

٢ هفته پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٢٧ بازدید

سلام . شعر " امشب شب مهتابه "  چند بار بازخوانی شده ؟و توسط چه خواننده هایی؟

٢ هفته پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٠ بازدید