پرسش خود را بپرسید

نیاکان ما (ایرانیان باستان)

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
١٥٦

آیا نیاکان ما هم پیرو « تعارف و رودرواسی و  بوده اند؟

٢٦٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٥

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

شاید ژرفترین بخش «رودرواسی» میان ایرانیان از سامانه ارباب-رعیتی برآمده باشد. از آن‌جاکه در گذشته بیشتر چیزها  به دلخواه ارباب می‌گذشت، کم کم در فرهنگ ایرانیان محافظه کاری در رفتار، گونه ای هنجار  شد.

از دیدگاه دیگر، در گذشته سرزمین ایران در مسیر کاروانهای بازرگانی  بوده است و مهمان نوازی به گونه ای ارزش تبدیل شد. از این رو برخی آداب بزرگداشت مهمان و پیرو آن حفظ ظاهر نیک و  رودرواسی، کم کم  به گونه ای هنجار در میان خود مردم ایران نیز تبدیل شد.

٦٤,٣٤٣
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٣٥٥
برنزی
٥٧٠
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما