پرسش خود را بپرسید

معنی غلتید چیه؟

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١٤٨

معنی غلتید چیه؟ 

٢٩٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٠

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

غلتد خورد ، قل خورد

٣٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٤ ماه پیش

گردیدن،دست به دست شدن،گردیدن، بیشتر برای آشکاری گرد بودن  چیز ی  به کار می رود

مانند مروارید غلطان،

١٢,٥٣٩
طلایی
١٠
نقره‌ای
٤٢٨
برنزی
٢٠٤
تاریخ
٤ ماه پیش

غلت زدن مثل یه خمیر بازی هست که روی تخته بازی ورز میدن غلت زدن هم عین همون هست

٢,٣٥٧
طلایی
١
نقره‌ای
١
برنزی
٢٣
تاریخ
٤ ماه پیش

غلت: روی زمین از پهلویی به پهلوی دیگر چرخیدن.

غلتیدن(مصدر بسیط): غلت خوردن، چرخیدن از پهلو به پهلو.

غلتید: غلت خورد.

٢,٠٢٩
طلایی
١
نقره‌ای
١٢
برنزی
٢٢
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما