پرسش خود را بپرسید

تفاوت will و be going to

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١٠١

will

Vs

Be going to

٧٨٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤٦

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

will و be going to هر دو برای بیان آینده در زبان انگلیسی استفاده می‌شوند، اما تفاوت‌های ظریفی بین این دو وجود دارد.

will معمولاً برای بیان تصمیمات ناگهانی یا نظرات شخصی در مورد آینده استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

  • I will go to the store later. (من بعداً به فروشگاه می‌روم.)
  • I think it will rain tomorrow. (فکر می‌کنم فردا باران ببارد.)

be going to معمولاً برای بیان برنامه‌های از قبل تعیین‌شده یا پیش‌بینی‌هایی که بر اساس شواهد موجود هستند استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

  • I am going to graduate from college next year. (سال آینده از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوم.)
  • The sun is going to set soon. (خورشید به زودی غروب خواهد کرد.)

در برخی موارد، will و be going to می‌توانند معنی یکسانی داشته باشند. به عنوان مثال:

  • I will go to the movies tonight. (امشب به سینما می‌روم.)
  • I am going to go to the movies tonight. (امشب به سینما می‌روم.)

با این حال، در بیشتر موارد، می‌توان تفاوت بین این دو را با توجه به زمینه جمله تشخیص داد.

در اینجا چند نکته برای استفاده صحیح از will و be going to آورده شده است:

  • will معمولاً برای بیان تصمیمات ناگهانی یا نظرات شخصی در مورد آینده استفاده می‌شود.
  • be going to معمولاً برای بیان برنامه‌های از قبل تعیین‌شده یا پیش‌بینی‌هایی که بر اساس شواهد موجود هستند استفاده می‌شود.
  • در برخی موارد، will و be going to می‌توانند معنی یکسانی داشته باشند.
٢٨,٤٤٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٢,٩٩٧
برنزی
١,٠٤٥
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما