پرسش خود را بپرسید

معنی dreamed در جمله ی زیر

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١١٠

He has been a man of peace. He has dreamed of ending all wars.
 

٧٨٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٥٠

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

آرزو و رویا ، خیال 

He has been a man of peace. He has dreamed of ending all wars.

او همیشه طرفدار  اهل صلح بوده است. او   رویای( آرزوی)   پایان دادن به جنگ ها  را همیشه در سر داشته است 

٦٧٢,٧٧٧
طلایی
٤٥٥
نقره‌ای
١٥,٦٩٢
برنزی
٨,٤٩٧
تاریخ
٤ ماه پیش
به معنای رویا و آرزو
٢٨,٤٤٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٢,٩٩٧
برنزی
١,٠٤٥
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما