پرسش خود را بپرسید

همه ابیات به «مرگ پیش از مرگ» اشاره دارد، به جز:

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١٣٩

 همه ابیات به «مرگ پیش از مرگ» اشاره دارد، به جز: 

٠ %

1) چون زیستن تو مرگ تو خواهد بود نامرده بمیر تا بمانی زنده

١٠٠ %

2) دانی تو که هر که زاد ناچار بمرد به ازا چون من و به از تو بسیار بمرد

٢ پاسخ
٠ %

3) اي برادر چو عاقبت خاك است خاك شو پیش از آن که خاك شوي

٠ %

4) اگر پیش از اجل یک دم بمیري در آن یک دم دو عالم را بگیري

٥٦٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٦

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٦,٧٩٧
طلایی
٥
نقره‌ای
١٦٣
برنزی
٣٦٢
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤,٢٦٥
طلایی
٢
نقره‌ای
٦٠
برنزی
١٨
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما