پرسش خود را بپرسید

برای این جمله انگلیسی با who سوال بگین

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١٦٠

You ask the information desk 

٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

-Who did you  ask the information desk?

٢٨,٤٤٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٢,٩٩٧
برنزی
١,٠٤٥
تاریخ
٤ ماه پیش

اگر Information desk جای خاص و یا شخص خاصی باشه، مثلا مثل کسی که در ادارت پشت میز اطلاعات میشینه، جمله شما سوالی باید به این شکل باشه با who

Who do you ask?

you ask the information desk

٧٧٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١٨
برنزی
٢
تاریخ
٤ ماه پیش

Who asks the information desk?

٤,٢٨٥
طلایی
٢
نقره‌ای
٦٠
برنزی
١٩
تاریخ
٤ ماه پیش
Who asks the information desk?
٦٨,٠٣٦
طلایی
١٠٦
نقره‌ای
٦٩٥
برنزی
٨١٣
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما