پرسش خود را بپرسید

حداکثر مدت دوره آزمایشی براي کارگران ماهر

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١٤٢

حداکثر مدت دوره آزمایشی براي کارگران ماهر و داراي تخصص در قانون کار چقدر است؟ 
 

١٠٠ %

سه ماه

٤ پاسخ
٠ %

شش ماه

٠ %

یک سال

٠ %

دو سال

٢,٠١٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٩٥

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول

طبق ماده 11 قانون کار ایران، حداکثر مدت دوره آزمایشی برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا، سه ماه است.

بنابراین، در پاسخ به سؤال شما، حداکثر مدت دوره آزمایشی برای کارگران ماهر و دارای تخصص در قانون کار، سه ماه است.

توجه داشته باشید که مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار ذکر شود. در صورت عدم ذکر مدت دوره آزمایشی در قرارداد کار، مدت آن یک ماه محسوب می شود.

همچنین، در طول دوره آزمایشی، کارگر و کارفرما می توانند هر یک بدون اخطار قبلی قرارداد کار را فسخ کنند. در این صورت، کارگر حق دریافت مزد ایام کارکرد خود را دارد.

٦٨,٠٣٦
طلایی
١٠٦
نقره‌ای
٦٩٥
برنزی
٨١٣
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢,٧٧٥
طلایی
١
نقره‌ای
٤
برنزی
٣٧
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢,٠٧١
طلایی
٠
نقره‌ای
٧٨
برنزی
٣٢
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول

بر اساس تبصره ماده 11 قانون کار، حداکثر مدت دوره آزمایشی برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا، سه ماه است. این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر، یک ماه می باشد.

٢٨,٤٤٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٢,٩٩٧
برنزی
١,٠٤٥
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما