پرسش خود را بپرسید

"THC" در امور گمرکی مخفف چه کلمه هایی است؟

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
٤٦١

"THC"

 در امور گمرکی مخفف چه کلمه هایی است؟

١,٠٠٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣٠

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

در امور گمرکی، THC مخفف عبارت "Terminal Handling Charges" است. این عبارت به معنای "هزینه‌های تخلیه و بارگیری" است. این هزینه‌ها توسط شرکت‌های کشتیرانی یا لجستیکی به صاحبان کالا در هنگام تخلیه یا بارگیری کالاهای آنها در یک بندر یا پایانه گمرکی، دریافت می‌شود.

هزینه‌های THC شامل هزینه‌های زیر است:

  • هزینه‌های تخلیه و بارگیری کالا از کشتی یا واگن به کانتینر
  • هزینه‌های حمل و نقل کانتینر از محوطه بندر یا پایانه گمرکی به محل نگهداری
  • هزینه‌های بارگیری کالا از کانتینر به وسیله حمل و نقل

هزینه‌های THC معمولاً بر اساس وزن یا حجم کالا محاسبه می‌شود. مقدار این هزینه‌ها معمولاً در بارنامه قید می‌شود.

در ایران، هزینه‌های THC توسط گمرک ایران تعیین می‌شود. این هزینه‌ها به صورت درصدی از ارزش کالا محاسبه می‌شود.

٧٠,٦٣٢
طلایی
١١٠
نقره‌ای
٧٠٤
برنزی
٩٢٨
تاریخ
٥ ماه پیش

در زمینه حمل و نقل، "THC" مخفف "Terminal Handling Charges" است. اینها هزینه هایی هستند که توسط ترمینال حمل و نقل برای نگهداری در انبار  و موقعیت یابی کانتینرها قبل از بارگیری در کشتی دریافت می شود. این خدمات شامل جابجایی تجهیزات، موقعیت یابی کانتینر، نگهداری، انبارداری و تخلیه تجهیزات می باشد. مقدار THC از بندری به بندر دیگر و کشوری به کشور دیگر متفاوت است، زیرا هزینه جابجایی در هر بندر متفاوت است.

٣٠٢,٠٦٥
طلایی
٢٠٤
نقره‌ای
٣,٤٣٣
برنزی
٢,٠٢٧
تاریخ
٥ ماه پیش

در امور گمرکی، THC مخفف  "Terminal Handling Charges" است. این عبارت به معنای "هزینه های تخلیه و بارگیری" است. این هزینه ها توسط شرکت های کشتیرانی یا لجستیکی به صاحبان کالا در هنگام تخلیه یا بارگیری کالاهای آنها در یک بندر یا پایانه گمرکی، دریافت می شود.

٣٠,٠٠٣
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٣١
برنزی
١,٠٦١
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما