پرسش خود را بپرسید

کتاب " فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی"

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١٥٩

کتاب

 فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی

 اثر کیست و موضوع آن چیست ؟

١,١٢٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣٧

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

کتاب فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی اثر غلامعلی حداد عادل است. این کتاب در سال ۱۳۶۹ منتشر شد و تاکنون به چاپ‌های متعددی رسیده است.

موضوع این کتاب، رابطه میان نوع لباس انسان و خصوصیات روانی، شخصیت، فرهنگ، وضع مالی و طبقه اقتصادی و اجتماعی افراد است. نویسنده در این کتاب، با بررسی تاریخی و اجتماعی لباس در جوامع مختلف، به این نتیجه می‌رسد که لباس، علاوه بر جنبه‌های کاربردی و زیبایی‌شناختی، دارای جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز هست.

حداد عادل در این کتاب، به دو مفهوم برهنگی و برهنگی فرهنگی اشاره می‌کند. برهنگی را به معنای لخت بودن می‌داند و برهنگی فرهنگی را به معنای ترویج برهنگی در جامعه. او معتقد است که برهنگی فرهنگی، از پیامدهای فرهنگ غربی است و به فساد اخلاقی و اجتماعی می‌انجامد.

نویسنده در کتاب فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی، به دفاع از حجاب اسلامی می‌پردازد و آن را راهی برای حفظ ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی جامعه می‌داند. او معتقد است که حجاب، به زنان کمک می‌کند تا شخصیت و کرامت انسانی خود را حفظ کنند.

در ادامه، به برخی از نکات مهمی که در کتاب فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی مطرح شده است، اشاره می‌کنیم:

لباس، علاوه بر جنبه‌های کاربردی و زیبایی‌شناختی، دارای جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز هست. برهنگی، از پیامدهای فرهنگ غربی است و به فساد اخلاقی و اجتماعی می‌انجامد. حجاب، راهی برای حفظ ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی جامعه است. حجاب، به زنان کمک می‌کند تا شخصیت و کرامت انسانی خود را حفظ کنند. 

٢٨,٣٩٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٢,٩٩٧
برنزی
١,٠٤٥
تاریخ
٤ ماه پیش

کتاب «فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی» اثر غلامعلی حداد عادل، سیاستمدار و مدرس دانشگاه ایرانی است. این کتاب در سال ۱۳۵۹ منتشر شد و تاکنون به چاپ بیست و سوم رسیده است.

موضوع این کتاب، رابطه میان نوع لباس انسان و خصوصیات روانی، شخصیت، فرهنگ، وضع مالی و طبقه اقتصادی و اجتماعی افراد است. نویسنده در این کتاب، به بررسی تاریخی و فرهنگی برهنگی در جوامع مختلف پرداخته است و تأثیرات آن را بر فرهنگ و اخلاق جامعه بررسی کرده است.

حداد عادل در این کتاب، برهنگی را به دو نوع «برهنگی طبیعی» و «برهنگی فرهنگی» تقسیم می‌کند. برهنگی طبیعی، برهنگی‌ای است که در طبیعت و در میان حیوانات دیده می‌شود. این نوع برهنگی، هیچ معنای فرهنگی یا اجتماعی ندارد.

برهنگی فرهنگی، برهنگی‌ای است که در جوامع انسانی دیده می‌شود و دارای معنای فرهنگی یا اجتماعی است. این نوع برهنگی، می‌تواند نشان‌دهنده‌ی فرهنگ، اخلاق، یا ارزش‌های یک جامعه باشد.

حداد عادل معتقد است که برهنگی فرهنگی، پیامدهای منفی برای جامعه دارد. او می‌گوید که برهنگی، باعث بی‌ارزش شدن بدن انسان می‌شود و می‌تواند به فساد اخلاقی و اجتماعی منجر شود.

کتاب «فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی» یکی از آثار مهم در زمینه‌ی فرهنگ و اخلاق است. این کتاب، دیدگاه‌های نویسنده در مورد برهنگی و تأثیرات آن بر جامعه را بیان می‌کند.

٦٧,٩٤٩
طلایی
١٠٦
نقره‌ای
٦٩٤
برنزی
٨١٢
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما