پرسش خود را بپرسید

ترتیب صفات در انگلیسی

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١٤٢

ترتیب صف توی زبان انگلیشی چجوریه ؟ یعنی اگه چند صفت داشته باشیم باید کدوم صفت رو اول قرار بدیم ؟ 

٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٤

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

در زبان انگلیسی، ترتیب صفت‌ها معمولاً به شکل زیر است:

  • تعداد یا کمیت (quantity or number)
  • کیفیت یا نظر (quality or opinion)
  • اندازه (size)
  • سن (age)
  • شکل (shape)
  • رنگ (color)
  • منشأ (origin)
  • ماده (material)
  • کاربرد یا توصیف کننده (purpose or qualifier)

به عنوان مثال:

**A big red ball

**A new blue car

**A beautiful old house

البته، این ترتیب همیشه رعایت نمی‌شود. در برخی موارد، ممکن است گوینده یا نویسنده بخواهد بر ویژگی خاصی از اسم تأکید کند و در نتیجه ترتیب صفت‌ها را تغییر دهد. به عنوان مثال:

**A red big ball

**A blue new car

**A old beautiful house

در این موارد، گوینده یا نویسنده قصد دارد به اندازه، رنگ یا سن اسم تأکید بیشتری کند.

در برخی موارد نیز، ممکن است دو صفت با هم ارتباط خاصی داشته باشند و در نتیجه بتوانند به صورت معکوس قرار گیرند. به عنوان مثال:

**A **high-speed train

**A **water-resistant jacket

در این موارد، صفت اول معمولاً به نوع یا ویژگی کلی اشاره دارد و صفت دوم به ویژگی خاص یا جزئی‌تر اشاره دارد.

در مجموع، ترتیب صفت‌ها در زبان انگلیسی یک قانون ثابت نیست و ممکن است در برخی موارد تغییراتی داشته باشد.

٣٠,٣٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٤
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما