پرسش خود را بپرسید

مذهب عاشق ز مذ هب ها جداست

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١١٥

 بیت شعر فارسی که ضرب المثل زیر ازش گرفته شده رو میدونید ؟

مذهب عاشق ز مذ هب ها جداست

١,٦١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦٤

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

در جای دیگر می گوید : 

عشق اسطرلاب اسرار خداست.

١١٥,٧٧٦
طلایی
١٣٨
نقره‌ای
٢٧٥
برنزی
٤٥٤
تاریخ
٥ ماه پیش

این بیت در دفتر دوم مثنوی مولوی، بخش ۳۶، آمده است:

مذهب عاشق ز مذهب ها جداست،

عاشقان را ملت و مذهب خداست

٣٠,٤٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٧
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما