پرسش خود را بپرسید

معنی جمله‌ی what is she like

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
٢٤٧

what is she like?

 آن دختر چه ویژگیهای شخصیتی و ظاهری دارد؟

 

١,٠٦١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦٨

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

بله،این جمله برای پرسیدن در مورد ویژگی‌های شخصیتی، ظاهر، رفتار، یا هر جنبه‌ی دیگری از یک شخص استفاده می‌شود.

٢٩,٩٠٣
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,١٩٦
برنزی
١,٠٦١
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما