پرسش خود را بپرسید

دختر های خوشگل به انگلیسی و ترجمه چه میشود؟ و طرز نوشتنش؟

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
٢٦٩

دختر های خوشگل به انگلیسی و ترجمه چه میشود؟ و طرز نوشتنش؟ 

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

اگر می خواهید بر زیبایی جسمی تأکید کنید، می توانید از "beautiful" یا "gorgeous" استفاده کنید. اگر می خواهید بر جذابیت کلی تأکید کنید، می توانید از "stunning" یا "lovely" استفاده کنید. اگر می خواهید بر زیبایی طبیعی تأکید کنید، می توانید از "pretty" یا "attractive" قبل از واژه girls استفاده کنید.

٣٠,٤٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٧
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

My lovely daughters

طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما