پرسش خود را بپرسید

ترجمه روان I'll bet

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١٩٠

I'll bet

ترجمه دقیقش و میگید لطفا

١,١٤٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦٦

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

معنی تحت اللفظی کلمه bet شرط بستن است اما وقتی در عبارت I bet بکار می‌رود، این شرط بستن، مانند استفاده ما در فارسی، به معنی مطمئن بودن است. مثلا وقتی در فارسی می‌گوییم:# شرط می‌بندم تو هم خبر داشتی.#  این یعنی مطمئنم تو هم خبر داشتی:

 I bet you were good at games when you were at school

مطمئنم (شرط می‌بندم) وقتی مدرسه میرفتی بازیت خوب بوده.

٢١,٠٧٥
طلایی
١٩
نقره‌ای
٤٠٥
برنزی
١٥٩
تاریخ
٦ ماه پیش
عکس پرسش

باهات شرط میبندم

٣,٥٠٩
طلایی
١
نقره‌ای
٥٤
برنزی
١٩
تاریخ
٦ ماه پیش

شرط میبندم که....

جمله کامل باشه به معنی اینه شرط میبندم یا شک ندارم که .....

١,٥٦٦
طلایی
١
نقره‌ای
٢٣
برنزی
٨
تاریخ
٦ ماه پیش
شرط میبندم، مطمئنم، شک ندارم...
٣٠,٤٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٧
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما