پرسش خود را بپرسید

نویسنده ی کتاب "نوای کوهسار"

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١٣٤

نویسنده ی کتاب 

"نوای کوهسار"

 کیه ؟این کتاب در چه دوره ای نوشته شده ؟

١,٣٩٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤٤

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

نویسنده کتاب "نوای کوهسار" محمد ذکی فرزند محمد ابراهیم باشنده کاشان قریه قلعه سفید کاشان ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل می باشد. 

کتاب "نوای کوهسار" در سال ۱۳۸۷ در افغانستان منتشر شد. 

کتاب "نوای کوهسار" در دوره پس از جنگ افغانستان نوشته شده است. دوره پس از جنگ افغانستان به دوره ای از تاریخ افغانستان گفته می شود که از سال ۱۳۷۱ با سقوط حکومت کمونیستی در افغانستان آغاز شد و تا امروز ادامه دارد. این دوره از تاریخ افغانستان با جنگ های داخلی، فقر و ناامنی همراه بوده است.

٢٨,٣٩٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٢,٩٩٧
برنزی
١,٠٤٥
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما