پرسش خود را بپرسید

سوال تستی تاریخ

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١٤٣

    خیانت کدام دولت موجب بروز اختلاف در میان سران نهضت جنگل و شکست انان شد ؟

٠ %

انگلستان

٠ %

فرانسه

١٠٠ %

روسیه

٢ پاسخ
٠ %

ایران

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم

خیانت دولت روسیه( شوروی سابق)موجب بروز اختلاف در میان سران نهضت جنگل و شکست آنها شد. دولت روسیه  در ابتدا از نهضت جنگل حمایت می‌کرد، اما بعداً به این نتیجه رسید که نهضت جنگل اهدافی در تضاد با منافع خود دارد. به همین دلیل، دولت روسیه  به حمایت از احسان‌الله خان و خالو قربان پرداخت که از مخالفان میرزا کوچک خان بودند.

٣٠,٤٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٧
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٤,٣٦٥
طلایی
٢
نقره‌ای
٦٢
برنزی
١٩
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما