پرسش خود را بپرسید

ترجمه "أُریدُ یَدَیْکِ لأَحْمِل قَلْبِی"

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
٤٥٥

 ترجمه شعر عربی :

"أُریدُ یَدَیْکِ لأَحْمِل قَلْبِی"

٢,٥٠٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١٢٨

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

چون مردم وقلبم(عشق)  افتاد روی زمین؛ به دستت نیاز دارم  تا حفظ بشه.

...

شعر کامل بنویس

براده براده معنی متفاوت دارد

٨٧,٧٩٨
طلایی
٦٢
نقره‌ای
٢٠١
برنزی
١٧٨
تاریخ
٤ ماه پیش

دو دستت را به من بسپار
که با آن ها دلِ خود را نگه دارم.

منظور شاعر  این است که دستت را در اختیار من بگذار و من آنها را برای آرام کردن قلبم نیاز دارم . زیرا اگر آنها را بر روی سینه و قلب پر از اندوه  خود بگذارم دلم آرام خواهد شد 

٦٧٣,٩٥٥
طلایی
٤٥٧
نقره‌ای
١٥,٦٩٣
برنزی
٨,٤٩٨
تاریخ
٥ ماه پیش

دستانت را میخواهم  برای به دوش کشیدن قلبم

١٣,٥١١
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٣٣
برنزی
٢٠٨
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما