پرسش خود را بپرسید

اتوبوس به عربی چی میشه

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
٩١٢

اتوبوس  به عربی چیست

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

حافله..........

٧٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٥ ماه پیش

باص (عامیانه)

BUS

٩٠,٥٣٩
طلایی
٦٣
نقره‌ای
٢٠٥
برنزی
١٩٢
تاریخ
٥ ماه پیش
در عربی به اتوبوس حافله گفته می شود.
٣٠,٤٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٧
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما