پرسش خود را بپرسید

چرا on در آخر جمله اومده و بعد از put نیومده؟

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١١٧

چرا on به اخر جمله رفته؟

I’ll put my uniform on.

 

٩٦٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦٠

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

چون put something on، یک فعل مرکب (phrasal)است از نوع separable ؛ یعنی فعل جمله گذراست (مفعول مستقیم دارد) و   اجزای این فعل مرکب که put و on هستند می‌توانند مفعول جمله را بین خود بیاورند.

اگر بگوییم I'll put on my uniform هم درست است.

اما افعال مرکب جداناپذیر (inseparable phrasal verb) نمی‌توانند مفعول را بین خود بیاورند (جمله غلط می‌شود)

*فعل‌های مرکب انگلیسی معمولا متشکل از یک فعل و یک یا دو حرف اضافه‌اند.

٩,٥٠٥
طلایی
٢
نقره‌ای
١٦١
برنزی
٨١
تاریخ
٦ ماه پیش

این امر به این دلیل است که حروف اضافه به عنوان صفات یا قیدهایی عمل می‌کنند که توصیف‌کننده اسم یا فعل قبل از خود هستند. در جمله "I’ll put my uniform on"، فعل "put" به معنای "گذاشتن" است و اسم "uniform" به معنای "یونیفرم" است. حرف اضافه "on" به معنای "روی" است و توصیف‌کننده اسم "uniform" است. بنابراین، حرف اضافه "on" در انتهای جمله قرار می‌گیرد تا توصیف‌کننده اسم "uniform" باشد.

٣٠,٤٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٧
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما