پرسش خود را بپرسید

تلفظ colonization

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
٨٠

تلفظ کلمه colonization به چه صورت است و این کلمه بیشتر در چه زمان و مکانی مناسب است؟

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

UK /ˌkɒl.ə.naɪˈzeɪ.ʃən/ US /ˌkɑː.lə.nəˈzeɪ.ʃən/

٢٨٠,٧٦٣
طلایی
١٨٢
نقره‌ای
٣,٣٦٨
برنزی
١,٩٣٤
تاریخ
٥ ماه پیش

تلفظ کلمه colonization به صورت /ˌkɑːlənəˈzeɪʃn̩/ یا /ˌkɒlənaɪˈzeɪʃn̩/ است. در تلفظ آمریکایی، مصوت "o" در "colonization" به صورت مصوت کوتاه "o" در "hot" تلفظ می‌شود، اما در تلفظ بریتانیایی، این مصوت به صورت مصوت بلند "o" در "open" تلفظ می‌شود.

این کلمه به معنای "استعمار" است و بیشتر در زمان‌هایی که صحبت از تشکیل مستعمره یا مهاجرت گروهی از مردم به یک سرزمین جدید می‌شود، استفاده می‌شود.

٢٨,٣٩٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٢,٩٩٧
برنزی
١,٠٤٥
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما