پرسش خود را بپرسید

گناه بی بی گردن کنیز است

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٣٥٧

ضرب المثل :

گناه بی بی گردن کنیز است 

چه معنایی داره ؟

١,٤٥٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٥٤

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

ضرب المثل "گناه بی بی گردن کنیز است" به معنای این است که اشتباهات و خطاهای ارباب یا مسئول، متوجه زیردستان و زیرمجموعه‌های او می‌شود. این ضرب المثل در واقع بیانگر این واقعیت است که افراد زیردست، معمولاً تحت فشار و کنترل ارباب یا مسئول خود هستند و به همین دلیل، ممکن است مرتکب اشتباهاتی شوند که در واقع ناشی از خطای ارباب یا مسئول است.

این ضرب المثل در فرهنگ فارسی بسیار رایج است و در بسیاری از موارد برای بیان این واقعیت که اشتباهات ارباب یا مسئول، متوجه زیردستان می‌شود، استفاده می‌شود.

٦٧,٨٥٧
طلایی
١٠٦
نقره‌ای
٦٩٤
برنزی
٨١٢
تاریخ
٤ ماه پیش

تا حدودی : 

طرف دستش به خر نمیرسه  پالانش را  میکوبه

تاریخ
٤ ماه پیش

به این معناست که گاهی اوقات، اشتباهات یا گناهان افراد صاحب قدرت و مقام، به گردن افراد زیردست یا ضعیف انداخته می شود. در این ضرب المثل، بی بی نماد فرد صاحب قدرت و کنیز نماد فرد زیردست است.

٢٨,٣٧٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٢,٩٩٧
برنزی
١,٠٤٥
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما