پرسش خود را بپرسید

ضرب المثل فیل و فیل بان

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
٦٣١

ضرب المثل 

فیل خوابی بیند و فیلبان هم  خوابی

کجا ها بکار میره ؟

١,١٠٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣٧

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

ضرب المثل «فیل خوابی بیند و فیلبان هم خوابی» در موارد زیر کاربرد دارد:

    در مورد دو نفر که با هم در ارتباط هستند، اما هر یک اهداف و مقاصد خود را دارند و به فکر منافع خود هستند.در مورد دو نفر که با هم همکاری می‌کنند، اما هر یک به فکر منافع خود هستند و تلاش می‌کنند از دیگری سود ببرند.در مورد دو نفر که با هم در یک موقعیت قرار دارند، اما هر یک به فکر خود هستند و تلاش می‌کنند از موقعیت به نفع خود استفاده کنند.

به عنوان مثال، می‌توان این ضرب المثل را در مورد دو کشوری به کار برد که با هم در یک ائتلاف قرار دارند، اما هر یک منافع خود را در نظر می‌گیرند و ممکن است در آینده با هم دچار اختلاف شوند.

یا می‌توان این ضرب المثل را در مورد دو شرکتی به کار برد که با هم در یک پروژه مشترک مشارکت دارند، اما هر یک تلاش می‌کند بیشترین سود را از پروژه ببرد.

یا می‌توان این ضرب المثل را در مورد دو دوستی به کار برد که با هم در یک موقعیت قرار دارند، اما هر یک به فکر خود است و ممکن است در آینده از یکدیگر سوء استفاده کند.

در اینجا چند مثال دیگر از کاربرد این ضرب المثل آورده شده است:

    «فیل خوابی بیند و فیلبان هم خوابی، در نتیجه کار پیش نمی‌رود.»«فیل خوابی بیند و فیلبان هم خوابی، در نتیجه هر دو ضرر می‌کنند.»«فیل خوابی بیند و فیلبان هم خوابی، در نتیجه کسی به هدف خود نمی‌رسد.»
٧١,٣٦٨
طلایی
١١١
نقره‌ای
٧١٨
برنزی
٩٤٧
تاریخ
٦ ماه پیش

در مورد توطئه و دسیسه به یکدیگر. عدم صداقت. خیانت متقابل. تفاوت ارزوها. اختلاف در اندیشه. عدم توافق... و...

١,٥٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٠
برنزی
٢٥
تاریخ
٦ ماه پیش

-در موارد زیر کاربرد دارد:

    در مورد دو نفری که به ظاهر با هم همکاری می‌کنند، اما در واقع هر کدام نقشه‌ای در سر دارند که چگونه بر دیگری غلبه کند.در مورد دو نفری که به ظاهر با هم دوست هستند، اما در واقع از یکدیگر کینه‌توز هستند.در مورد دو نفری که به ظاهر با هم در حال کار هستند، اما در واقع هیچ کاری انجام نمی‌دهند.
٣٠,٤٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٧
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما