پرسش خود را بپرسید

در عبارت مقابل چه آرایه ای به کار رفته است ؟

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
٢٤٣

در عبارت مقابل چه آرایه ای به کار رفته است ؟

 " چه جای شکر و شکایت زنقش بیش و کم است "

١,٧٠٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
٧٨

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

آرایه لف و نشر (از نوع مرتب) دارد: جای شکر از بیشی، و جای شکایت از کمی
واج‌آرایی در حرف "شین" دارد
تضاد دو به دوی واژگان وجود دارد: شکر و شکایت، بیش و کم
آرایه "استفهام تقریری" دارد: سوالی از خواننده می‌کند که در جواب، تایید بشنود
نقش بیش و نقش کم: استعاره مصرحه از تقدیر خوب و بد
نقش: عددی که در تاس انداختن می‌آید

٩,٥٠٥
طلایی
٢
نقره‌ای
١٦١
برنزی
٨١
تاریخ
٦ ماه پیش

افرین خیلی خوب.

-
٦ ماه پیش

در عبارت «چه جای شکر و شکایت زنقش بیش و کم است»، آرایه متناقض نما به کار رفته است. در این آرایه، دو مفهوم متضاد در کنار هم قرار می‌گیرند تا تأثیری قوی‌تر بر مخاطب داشته باشند.

در این عبارت، دو مفهوم «شکر» و «شکایت» که متضاد یکدیگر هستند، در کنار هم قرار گرفته‌اند. این امر نشان می‌دهد که شاعر در برابر شرایط پیش آمده، نه شکرگزار است و نه شکایت‌گر. او در حال درک شرایط و کنار آمدن با آن است.

٧١,٣٦٨
طلایی
١١١
نقره‌ای
٧١٨
برنزی
٩٤٧
تاریخ
٦ ماه پیش

سلام، بین "شکر و شکایت" و" بیش و کم" آرایه تضاد(طباق) بکار رفته است.

٣٠,٤٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٧
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما