پرسش خود را بپرسید

در حوضی که ماهی نیست قور باغه سپهسالار است

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١٩٤

مفهوم کنایی ضرب المثل 

در حوضی که ماهی نیست قور باغه سپهسالار است

٣,٣٣٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٠
برنزی
٧٩

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

در جايي که آدم شايسته اي آن مقام یا حرف نمیباشد.

١,٥٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٠
برنزی
٢٥
تاریخ
٦ ماه پیش

مفهوم کنایی ضرب المثل «در حوضی که ماهی نیست قورباغه سپهسالار است» این است که در جایی که افراد شایسته و توانمند حضور ندارند، افراد ناشایست و بی‌لیاقت فرصت پیدا می‌کنند تا در جایگاه‌های بالاتر قرار بگیرند و قدرت را به دست بگیرند.

در این ضرب المثل، ماهی نماد افراد شایسته و توانمند است و قورباغه نماد افراد ناشایست و بی‌لیاقت است. حوض نیز نماد هر محیطی است که در آن سلسله مراتب و جایگاه‌های مشخصی وجود دارد.

وقتی ماهی در حوضی نیست، یعنی افراد شایسته و توانمند در آن محیط حضور ندارند. در این شرایط، قورباغه‌ها فرصت پیدا می‌کنند تا در جایگاه‌های بالاتر قرار بگیرند و قدرت را به دست بگیرند. این افراد ناشایست و بی‌لیاقت معمولاً از موقعیت خود سوء استفاده می‌کنند و باعث ایجاد مشکلات و نابسامانی‌هایی در محیط می‌شوند.

٣٠,٤٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٧
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما