پرسش خود را بپرسید

take معنی رساندن هم میده؟

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١١٢

take معنی رساندن هم میده؟
معنی های دیگه
 

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

بله، فعل take در انگلیسی می‌تواند به معنای رساندن نیز باشد. به عنوان مثال:

  • I'll take the package to the post office for you. (من بسته را برای شما به اداره پست می‌رسانم.)
  • The bus will take you to the airport. (اتوبوس شما را به فرودگاه می‌رساند.)
معانی دیگر فعل take عبارتند از:
  • گرفتن، برداشتن
  • انجام دادن، اقدام کردن
  • تحمل کردن، پذیرفتن
  • در اختیار گرفتن، به دست آوردن
  • فهمیدن، درک کردن
  • به حساب آوردن، محسوب کردن
  • تصرف کردن، اشغال کردن
  • از بین بردن، نابود کردن
٣٠,٤٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٧
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما