پرسش خود را بپرسید

ترجمه متن تاریخی

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١٣٣

چون البغوش نماند سنقر همدانی در خدمت ملک به نزدیک اتابک ایلدگز  آمد که والده ملک. در حباله او  بود

معنی این چی میشه؟

١٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

معنی این جمله این است که بعد از مرگ البغوش، سنقر همدانی در خدمت ملک به نزد اتابک ایلدگز آمد، زیرا مادر ملک، یعنی ملکه، در عقد او بود.

در این جمله، «البغوش» یکی از وزیران ملک بود که بعد از مرگ او، ملک به دنبال کسی بود که بتواند جای او را پر کند. «سنقر همدانی» یکی از فرماندهان نظامی بود که مورد اعتماد ملک بود. ملکه نیز با اتابک ایلدگز ازدواج کرده بود و این امر باعث می‌شد که سنقر همدانی بتواند از حمایت اتابک نیز برخوردار باشد.

٣٠,٤٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٧
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

 با اگاهی از اینکه سر گذشت و احوالات این چهار شخصیت رو نمیدونم  

چون الغبوش نماند (یا تسلیم مرگ شده یا از همراهی آنها سر باز زده)سنقر همدانی  به هواخواهی یا همراهی ملک (پادشاه)به  نزد (برای تسلیم یا گفتگو)اتابک  که   مادر شاه اسیر  او  بود امد

١٦,٤٢٤
طلایی
١٣
نقره‌ای
٤٥٠
برنزی
٢١٨
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما