پرسش خود را بپرسید

به کار بردن the پس از arrive at

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٩٢

سلام 

آیا به کار بردن the اینجا اشتباهه ؟ اگر آره چرا ؟ 

...arriving at  the gate two...

١٠٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٥

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

بله، به کار بردن the در این جمله اشتباه است. در زبان انگلیسی، از the برای اشاره به چیزهای خاصی استفاده می‌شود. در این جمله، gate دو، یک چیز خاص نیست. gate دو، فقط یکی از چند دروازه است. بنابراین، به کار بردن the برای اشاره به آن، ضروری نیست.

جمله صحیح این است:

...arriving at gate two...

در این جمله، gate دو، بدون the، به معنای "دروازه دو" است. این جمله، به این معناست که شخص در حال رسیدن به دروازه دو است.

البته، در برخی موارد، می‌توان از the برای اشاره به اشیاء غیرخاص نیز استفاده کرد. به عنوان مثال، می‌توان گفت:

...the gate to heaven...

در این جمله، gate به معنای "دروازه" است، اما به یک دروازه خاص اشاره نمی‌کند. این جمله، به این معناست که "دروازه‌ای به بهشت" وجود دارد.

٢٨,٠٣٣
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٢,٩٨٩
برنزی
١,٠٤٢
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما